تغییرات قالب موزیک کالا

تغییرات قالب موزیک کالا

قالب وبسایت فروشگاه اینترنتی موزیک کالا به طور کامل تغییر یافت و کل بخش های وبسایت برای همگام شدن با استانداردهای جهانی طراحی وبسایت بروزرسانی شد. به همین دلیل، درحال افزودن و تکمیل کردن محصولات از نو می باشیم تا موزیک کالا مانند گذشته، مرجع تخصصی و جامع در زمینه محصولات مربوط به موسیقی در ایران باشد.